Slik ser du norsk TV i Thailand

Stacks Image 782

Krever rettigheter for Thailands sykkelbudBudselskaper som ikke melder inn sine bud, bryter arbeidsmiljøloven, mener den nasjonale menneskerettighetskommisjonen (NHRC).

Etter å ha fått klager har NHRC avdekket ut at noen av budselskapene ikke behandler budene som ansatte og tvinger de til å dekke utgifter som uniformer, drivstoff og avskrivningskostnader selv.

Supatra Nacapew, som er medlem av NHRC, sier at de fleste budene sier at de får betalt for hver leveranse de utfører, og at prisen som settes av plattformens eiere, ikke inkluderer velferdsordninger som kreves i henhold til arbeidsmiljøloven.

De er heller ikke registrert som ansatte i henhold til paragraf 33 i trygdeloven.

Selskapene tilbyr imidlertid andre privilegier, som forsikring, opplæringskurs og rabatter på tjenester.

Hun sier at disse budselskapene ser ut til å utøve autoritet over budene ved å fastsette ulike regler for arbeidstid, uniformer og leveringsoppdrag.

Hvis budene ikke overholder reglene, risikerer de å bli straffet, noe som påvirker arbeidsforholdene eller betalingen.

Ettersom syklistene ikke anses som forretningspartnere, har de ikke noe å si på møter eller i ledelsen av virksomheten, og de er overlatt til seg selv når en hendelse inntreffer.

Ifølge Supatra kan rytternes arbeid sammenlignes med en ansettelseskontrakt der en person, kalt arbeidstaker, forplikter seg til å yte tjenester til en annen person, kalt arbeidsgiver, i henhold til § 575 i Civil and Commercial Code og § 5 i Labour Protection Act.

Hvis man ser på rettsavgjørelser i mange land, som Frankrike, USA, Storbritannia og Nederland, anses budene som ansatte av selskapenes eiere.

Derfor vil dette i Thailand anses som et brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Etter møtet 19. mars har NHRC oppfordret budselskapene til å tilby lønn og årlig ferie i tråd med arbeidsretten.

NHRC oppfordret også arbeidsdepartementet til å vurdere effekten av å håndheve behandlingen av ryttere som ansatte på lang sikt.

– Det må også iverksettes visse tiltak for å sikre rettferdig behandling og beskyttelse av budene i samsvar med arbeidsmiljøloven, sier hun.

Kilde: Bangkok Post
RSS