Dagens priser

Uten ansvar for feil.

Kursutvikling - NOK - THB - de siste 90 dager.

GULL

DRIVSTOFF

ELEKTRISITET

Forbruk opp til 150 kWh. per måned

fastledd 8,19
Første 15 kWh. ( 0 - 15 th) 2,3488
Neste 10 kWh. ( 16. - 25.) 2,9882
Neste 10 kWh. ( 26. - 35.) 3,2405
Neste 65 kWh. ( 36. - 100.) 3,6237
Neste 50 kWh. ( 101. - 150.) 3,7171
Neste 250 kWh. ( 151. - 400.) 4,2218
Over 400 kWh. ( 401. og over) 4,4217
Forbruk over 150 kWh. per måned

fastledd 24,62
Første 150 kWh. ( 0 - 150 e) 3,2484
Neste 250 kWh. ( 151. - 400.) 4,2218
Over 400 kWh. ( 401. og over) 4,4217

Priser pr 15.7.24

KOKEGASS