Slik ser du norsk TV i Thailand

Stacks Image 782

Den nye Pak Beng-dammen i Mekong vil ikke produsere ren energi, advarer innbyggerne.En gruppe som representerer innbyggerne i åtte provinser i Mekong-bassenget, har oppfordret statsminister Srettha Thavisin til å revurdere planene om å kjøpe kraft fra Pak Beng-dammen.

I et brev til både Srettha Thavisin og energiminister Pirapan Salirathavibhaga uttrykker gruppen bekymring for den potensielle innvirkningen bakvannet kan ha på miljøet og det lokale livsgrunnlaget.

I brevet, som ble sendt søndag, oppfordres regjeringen til å revurdere eller droppe kraftkjøpsavtalen (PPA) som ble inngått forrige onsdag mellom Electricity Generating Authority of Thailand (Egat) og Pak Beng Power Co.

Gruppen representerer innbyggere fra Chiang Rai, Loei, Nong Khai, Bueng Kan, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amnat Charoen og Ubon Ratchathani.

I brevet ble det også påpekt at Chiang Rai har lidd under miljøkonsekvensene av Jinghong-dammen i Kina de siste to tiårene.

Byggingen av demninger i Mekong har også hatt negative konsekvenser for fiskeriene og dyrkingen av ferskvannsugras, noe som kan føre til territorielle tap for Thailand.

Gruppen hevdet at Egat hadde signert PPA-avtalen med Pak Beng Power Co uten å gjennomføre en offentlig høring, og stilte spørsmål ved nødvendigheten av dammen og om den var nødvendig.

Gruppen hevdet også at Egat hadde undertegnet energikontrakten med Pak Beng Power Co uten å gjennomføre en offentlig høring. Gruppen hadde også tatt opp spørsmålet om dammens nødvendighet og mangler med relevante myndigheter.

– Hvis bakevjeeffekten inntreffer, vil Mekong-elven bli til et helårsreservoar og oversvømme områder på begge sider av elvebredden, heter det i brevet.

Gruppen argumenterte også for at Thailand ikke trenger å kjøpe strøm fra Pak Beng-dammen, ettersom landet allerede har en strømreserve på opptil 45 %, noe som er grunnen til at strømregningene er så høye.

Dessuten påpekte gruppen at strømmen som genereres av dammen, ikke kan betraktes som ren energi, ettersom den går på bekostning av folks levebrød og økonomi. Dammen kan også føre til tap av biologisk mangfold og karbondioksidabsorberende områder.

Manop Maneerat, leder for landsbyen Ban Pak In Tai i Chiang Rai-distriktet Chiang Khong, sier at myndighetene har ignorert folks bekymringer og i stedet overlatt de til å håndtere de negative konsekvensene av et prosjekt de ikke har tatt initiativ til.

Han sier at tiltak ikke vil forbedre situasjonen, og legger til at landsbyboerne tvinges til å forlate hjemmene sine for å finne andre inntektskilder.

Sayamon Kaiyurawong, medlem av den nasjonale menneskerettighetskommisjonen, advarte om at oppstuving som følge av demningen kan føre til territorielle tap for Thailand og endre Mekongs økosystem.

Hun legger til at innbyggerne ikke er klar over de potensielle konsekvensene, ettersom Laos ennå ikke har lagt frem noen miljøkonsekvensanalyse.

Sayamon uttrykte også bekymring for planene om avbøtende tiltak i PPA-avtalen, særlig siden det forventes at overføringslinjer for elektrisitet skal settes opp i løpet av et år.

Hun forventer imidlertid at Egat vil bli straffet, ettersom enkelte myndigheter har varslet at byggingen ikke vil fortsette før planene for avbøtende tiltak er klare.

Pak Beng-dammen skal etter planen bygges i Pak Beng City i Laos, rundt 92 kilometer fra Wiang Kaen-distriktet i Chiang Rai. Dammen har en planlagt produksjonskapasitet på 920 megawatt, og 95 % av kraften skal selges til Egat. Prosjektet utvikles av Pak Beng Power Co, der China Datang Oversea Investment Co og Gulf Energy Development Plc har eierandeler på henholdsvis 51 % og 49 %.

Kilde: The Nation
RSS