Stacks Image 186

Selvmordsbegrensende tiltak skal styrkes i Thailand– Styring og bedre håndtering er nødvendig for å motvirke den økende selvmordsraten, spesielt blant unge mennesker, sa den nasjonale komiteen for psykisk helse torsdag.

Dette følger en nylig nettbasert undersøkelse som koblet stress assosiert med koronasituasjonen og dens økonomiske innvirkning til en økning i selvmord i Thailand.

– Den nåværende selvmordsraten er åtte per 100.000 innbyggere, men det er helt klare tegn på at flere thaier har vurdert å ta sitt eget liv siden slutten av fjoråret, sa Amporn Benjaponpitak, generaldirektør ved Institutt for psykisk helse, torsdag.

– Komitéen har derfor bedt om at smittevernkomitéen i hver provins benytter seg av helsefrivillige og frivillige fra departementet for sosial utvikling og menneskelig sikkerhet, for å foreta regelmessige hjemmebesøk for å vurdere tilstanden til folks psykiske helse, spesielt sårbare grupper, sa hun.

– Siden mange tilfeller ser ut til å være assosiert med virkningen av pandemien, vil det nasjonale helsesikkerhetskontoret (NHSO) og departementet bruke midler satt av til å takle COVID-19 for å takle problemet, sa Dr. Benjaponpitak.

– Søndag fant en mental helseundersøkelse på departementets nettsted at 8,4 % av de 2,5 millioner respondentene opplevde høye nivåer av stress, mens 10 % var i fare for å utvikle depresjon, sa hun.

Omtrent 5,5 % av deltakerne ble funnet å ha suicidale tendenser.

Dr. Benjaponpitak sa at selvmordstallene har en tendens til å øke seks til 12 måneder etter en viktig årsaksfaktor, som i dette tilfellet vil være smittespredningen.

– Dette er grunnen til at den økte risikoen ble oppdaget først nylig, sa hun. – Unge mennesker krevde ekstra oppmerksomhet da de er ansett for å ha høyere risiko.

– For denne demografien var sosiale medier et tveegget sverd ettersom det kan være en viktig årsak til stress, men også et nyttig verktøy for å nå ut og hjelpe de som har antydet selvmordstendenser i innleggene sine, sa Dr Benjaponpitak.

(jh) Kilde: Chiang Mai One

Slik ser du norsk TV i Thailand