BANGKOK akkurat nå
PHUKET akkurat nå
CHIANG MAI akkurat nå

Nye skatteregler reiser spørsmål og bekymringerThailands skattemyndigheter har nylig kommet med nye retningslinjer for beskatning av utenlandsk inntekt. Ifølge juridiske eksperter ser det ut til at retningslinjene har tre spesifikke mål: innbyggere som handler på utenlandske aksjemarkeder gjennom utenlandske meglerhus, kryptovalutahandlere og thailendere som har utnyttet et smutthull som har gjort det mulig for dem å ta med seg utenlandsk inntekt skattefritt inn i landet etter å ha oppbevart den på en utenlandsk konto i over et kalenderår.

Retningslinjene reiser imidlertid betydelige spørsmål om hvor effektive de er når det gjelder å håndheve de nye reglene. Det er en krevende oppgave for myndighetene å sikre åpenhet om inntekter som er opptjent i utlandet, skriver Thai Enqurier.

Selv med avanserte finansielle sporingssystemer kan det være vanskelig å sikre full etterlevelse av retningslinjene, særlig når det gjelder kryptovalutaer. Dette problemet forsterkes ytterligere av at mange thailandske skattebetalere ikke er villige til å oppgi alle sine utenlandske inntekter, noe som igjen svekker myndighetenes muligheter til å håndheve regelverket.

I tillegg kan de nye skattereglene få den utilsiktede konsekvensen at de avskrekker folk fra å bruke lovlig lisensierte selskaper i Thailand. De strenge rapporteringskravene kan føre til at enkeltpersoner og bedrifter velger å bruke mindre transparente finansielle kanaler, noe som ironisk nok vil gjøre det vanskeligere for myndighetene å spore transaksjoner og håndheve skattelovgivningen.

Retningslinjene reiser også spørsmål om dette er den mest effektive måten å generere inntekter til Thailand på. Eksperter er bekymret for at de nye retningslinjene kan støte fra seg private bankfolk og finansinstitusjoner, som kan oppleve regelverket i Thailand som for usikkert eller byrdefullt.

De rikeste personene, som er har ressurser og private banktjenester, kan potensielt unndra seg disse rapporteringskravene og eksponere næringsdrivende i middelklassen og de som ikke har økonomiske muskler og regnskaper til å omgå systemet.

I tillegg reiser lovens omfang noen spørsmål. Selv om det er klart at aksje- og obligasjonshandlere er omfattet, gir den brede formuleringen rom for tolkning. Gjelder dette også vanlige kommersielle transaksjoner som gjennomføres med offshore-enheter? Et så bredt anvendelsesområde kan virke avskrekkende på utenlandske investeringer og dermed føre til mindre kapitaltilførsel til Thailand.

Selv om skattemyndighetenes nye retningslinjer har som mål å øke inntektene ved å tette eksisterende smutthull, kan de potensielle konsekvensene bli betydelige. Retningslinjene gjør det vanskeligere å drive næringsvirksomhet, skaper hindringer for effektiv håndhevelse og reiser spørsmål om hvordan de vil påvirke den økonomiske og sosiale strukturen i Thailand.

Nå som implementeringsdatoen 1. januar 2024 nærmer seg, er det flere spørsmål enn svar, og det kan være på sin plass med en grundig gjennomgang av retningslinjenes konsekvenser.

Kilde: Thai Enqurier
RSS 
Stacks Image 820
Stacks Image 827
Stacks Image 834
Stacks Image 841

Slik ser du norsk TV i Thailand