Stacks Image 352

Kinesiske nedstengninger rammer thailandske produsenterKina nedstengte storbyer har en negativ effekt på den thailandske produksjonssektoren og dens forsyningskjeder, og problemene vil sannsynligvis fortsette, advarer National Economic and Social Development Council (NESDC).

En studie viser en nedgang i Kinas eksport til Thailand, spesielt fra seks byer med høye smittetall, Shanghai, Guangdong, Fujian, Shandong, Zhejiang og Jiangsu. Disse står for 72,6 % av all eksport til Thailand.

Den kraftige eksportnedgangen gjelder særlig ulike kjemiske produkter, komponenter til elektriske apparater, gummi og gummiprodukter, papir, gjødsel og tre.

I januar, februar og mars i år falt Kinas gjødseleksport til Thailand med henholdsvis 34,9 %, 1,3 % og 68,4 % sammenlignet med de samme periodene i 2021. Forsendelser av organiske kjemikalier hadde en nedgang på 44,9 %, 31,5 % og 43,5 % for de samme tre månedene.

Mange av råvarene nøkkelen til thailandske produksjonskjeder, spesielt elektriske apparater og komponenter, datamaskiner og komponenter, elektriske maskiner, plast og kjemikalier.

Thailandske produsenter i disse kategoriene må, om mulig, skaffe råvarer fra andre land.

Den thailandske produksjonssektoren står også overfor skyhøye energipriser og valutasvekkelse først og fremst forårsaket av krigen i Ukraina.

Gjødselbedrifter må kanskje bære hovedtyngden av en kraftig økning i produksjonskostnadene. Prisen på gjødsel har en økning på 150 % siden i fjor.

(we) Kilde: Bangkok Post

Slik ser du norsk TV i Thailand!