Stacks Image 186

Thaiene ønsker bedre levestandard - etter valget



En nylig undersøkelse utført av Suan Dusit University med 58.572 respondenter mellom 1. januar og 9. februar 2019, viste at folk ønsker og forventer bedring av levekårene etter valget i mars.

30,24% av mennene sa at de ville støtte partier som har en politikk som fremmer arbeids- og inntektsutvikling. 30,91% av kvinnene sa at de ville støtte partier og kandidater som har en politikk for å øke økonomisk vekst, handel, investeringer og landbrukspriser.

29,15% av de alderen 18-20 år sa at de ville stemme på kandidater og statsminister som lovte å forbedre det thailandske utdanningssystemet. 28,47% av de som var 50 år og eldre sa at de ville stemme på kandidater som lovte å øke lønn og pensjoner .

(we) Kilde: NNT