Thaiene ønsker bedre levestandard - etter valgetEn nylig undersøkelse utført av Suan Dusit University med 58.572 respondenter mellom 1. januar og 9. februar 2019, viste at folk ønsker og forventer bedring av levekårene etter valget i mars.

30,24% av mennene sa at de ville støtte partier som har en politikk som fremmer arbeids- og inntektsutvikling. 30,91% av kvinnene sa at de ville støtte partier og kandidater som har en politikk for å øke økonomisk vekst, handel, investeringer og landbrukspriser.

29,15% av de alderen 18-20 år sa at de ville stemme på kandidater og statsminister som lovte å forbedre det thailandske utdanningssystemet. 28,47% av de som var 50 år og eldre sa at de ville stemme på kandidater som lovte å øke lønn og pensjoner .

(we) Kilde: NNT
RSS Feed