"Prikkfjerning" på førerkort i Thailand kommer i 2019Politet opplyser at systemet med "prikkfjerning" vil tre i kraft neste år. Enhver førerkortinnehaver har i utgangspunktet 12 prikker, og for trafikkovertredelser tas det fra 1 til 3 prikker pr. hendelse. 

Trafikkovertredelsene er delt i tre kategorier.

Kategori 1  
Du mister 1 prikk, og har omfatter trafikkovertredelse som f.eks. manglende bruk av hjelm eller setebelter. Det er ett poeng.
Kategori 2
Du mister 2 prikker, og omfatter litt mer alvorlig trafikkovertredelse (slik politiet ser det), som f.eks. kjøring mot rødt lys eller mot kjøreretningen.

Kategori 3
Du mister tre prikker, og skal være mest alvorlige trafikkovertredelse,  som kjøring under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler, fartsovertredelse og stike av fra fra evnt. ulykke og -steder.

Har du mistet alle 12 prikkene får du kjøreforbud i 12 måneder.  Ved gjentagende trafikkovertredelser  som fører til at du blir fratatt 12 prikker flere ganger  kan du si farvel til førerkortet for resten av livet.

(we) Kilde: Daily News/Thaivisa
RSS Feed