Stacks Image 186

Vil heve pensjonsalderen i Thailand fra 60 til 65 årEn nasjonal eldrekommisjon foreslår å øke den alminnelige offisielle pensjonsalderen i Thailand fra 60 til 65 år.


Dette vil da eventuelt også bety at mange eldre som idag får et liten månedlig bidrag, mister dette.

En underkomité skal nå å studere mulig virkninger og hvordan endre alle lovene som blir berørt, før forslaget sendes til regjeringen for godkjenning.

(we) Kilde: TheNation

RSS Feed 
Stacks Image 191