Slik ser du norsk TV i Thailand

Sjekk grensestatus. Hvilke land er åpne for turister?

Stacks Image 186

AOT klar til å godkjenne Thai Airways sine rehabiliteringsplanAirports of Thailand (AOT), som er en av Thai Airways International (THAI) kreditorer, er klare til å gi grønt lys for selskapets rehabiliteringsplan, sier AOT-president Nitinai Sirismatthakarn.


Den sentrale konkursdomstolen vil 17. august begynne å høringene på THAIs omstillingssak.

Det er nedsatt tre paneler for å studere den mulige virkningen av selskapets beslutning om å gå inn i gjeldssanering under domstolens tilsyn.

AOT-panelene vil fokusere på THAIs forretningsplan og ruter, gjeld og innvirkning på AOT-relaterte virksomheter. THAI driver fire virksomheter på AOT-flyplassene - kjøkken, bakkeservice, luftreparasjon og last.

(we) Kilde: TheNation


RSS Feed