Stacks Image 186

Thailands regjering fikk smake sitt første nederlag i parlamentetRegjeringen led sitt første nederlag i underhuset (parlamentet) i går på grunn av en parlamentarisk forskrift som skulle spesifisere parlamentets ordførers habilitet i utførelsen av hans eller hennes plikt.Det dreide seg om kravet til upartiskhet fra vedkommende side. Opposisjonen krevde at forskriften ble endret for tydeligere å spesifisere kravet til habilitet av husets speaker, noe regjeringens representanter mente var unødvendig.

Da saken skulle stemmes over, stemte 205 fra opposisjonen for å endre forskriften mot 204 stemmer på stemte imot. Et av possisjonens parlamentsmedlemmer ba om en ny avstemning, men den ble avvist av møtelederen.

Regjeringens første nederlag i underhuset kom ved at to mindre partier i koalisjonsregjeringen, som har to parlamentsmedlemmer, har erklært seg selv som en "uavhengig opposisjon."

Møtelederen og hans varamann begge representanter for regjeringspartiet, avsto fra å stemme, slik skikken er.

(we) Kilde: ThaiPBS