Stacks Image 352

Thailand kan foreslå å senke corona-alarmen fra nivå 3 til 2Helsedepartementet forventer at smitten i Thailand vil være på vei ned i slutten av denne måneden eller i begynnelsen av juni, noe som vil gjøre det i stand til å foreslå ytterligere lettelser av restriksjoner. Det kan føre til en nedgradering av varselet fra nivå 3 til nivå 2 , ifølge helseminister Anutin Charnvirakul.

9. mai vedtok helsedepartementet å senke nivået fra 4 til 3, etter at pandemien hadde bedret seg betraktelig, skriver Thai PBS.

Varslingsnivå 2 betyr at folk kan leve livet nesten som normalt, med de fleste restriksjoner fjernet, men de anbefales fortsatt å unngå overfylte områder og lukkede arenaer med dårlig ventilasjon.

Massesamlinger vil være tillatt, avhengig av myndighetenes beslutninger basert på smitte-situasjonen i hvert område.

Anutin sier at det er fire faser i håndteringen av smittesituasjonen for å forberede landet på overgangen til en endemisk sykdom.

– Thailand, sa han, har passert den første fasen av bekjempelse av sykdommen og er for tiden i ‘platåfasen’, derav senkingen av varslingen til nivå 3, og la til at det er ytterligere to faser, nemlig ‘nedgang’ og ‘etter- pandemi’.

Med overgangen til nivå 3 er det iverksatt tiltak på fire hovedområder:
  • Helsetjenester. Fokus på fremskyndelse av tilbudet av booster-skudd for å dekke 60 % av befolkningen, overvåking av smitteklynger og lungebetennelser og lettelser av reiserestriksjoner for utenlandsankomster. 
  • Medisinsk tjeneste. Dette inkluderer justering av behandling for polikliniske pasienter og fokusert behandling på de alvorlige og langvarige COVID-tilfellene. 
  • Juridiske og sosiale saker. Lover og regler som dekker alle relevante departementer må være kompatible, for å rydde veien for overgangen til en endemisk sykdom, promotering av tiltakene ‘Universal Prevention’ og ‘COVID Free Setting’ og begrensning av massesamlinger. 
  • Kommunikasjon og publisitet for å informere om hvordan befolkningen trygt kan leve med korona i samfunnet. 
(pf) Kilde: Thai PBS

Slik ser du norsk TV i Thailand!