Stacks Image 186

Krever stopp av «mafiavirksomhet» ved grenseovergangen i Kambodsjas PoipetLederen av det kambodsjanske grensepasseringsstedet i Poipet i er nå alvorlig krevd å få slutt på praksis med innkreving av ulovlige avgifter. Skilter skal settes opp og være tydelig synlig for folk om at de ikke skal betale noe ekstra for tjenesten. En praksis er at personer utenfor tilbyr seg å fikse sakene raskt, mot et eget gebyr.


Politiets tjenestemenn på alle grenseoverganger må gjøre det så enkelt som mulig for utenlandske statsborgere og kambodsjanske borgere å krysse grensen, spesielt de som jobber i Thailand og snart kommer tilbake til Khmer New Year i neste måned.

De må ikke ta penger. De må overholde politiets regler og disiplin og ha en profesjonell holdning og oppførsel i deres plikter, mens den administrative straffen for tjenestemenn som handler urett, må styrkes kreves det fra ansvarlig hold.

Erfaringsmessig forsvinner problemet, men bare i noen dager, etter at klager har kommet ut il offentligheten. Nå loves det kontinuerlige kontroller, også ved andre grensepasseringssteder.

(we) Les mer på PhnomPenhPost


RSS Feed 
Stacks Image 191