Stacks Image 186

Matvareprisen øker i Thailand som følge av tørkenMens inflasjonen i Thailand samlet i årets 4 første måneder var på 0,86 prosent, var den oppe i 1,24 prosent i april alene. På årsbasis har myndighetene forventet en inflasjon på opptil 1,7 prosent. 

Økningen i prisene på fersk mat skyldes tørkesituasjonen, som forårsaker skade på landbruksprodukter samt at energiprisene har begynt å stige.

Det er prisene på 422 varer som er brukt til å beregne inflasjonen. Prisene på 243 varer er økt spesielt mye og alkoholfrie drikkevarer har gått opp med 2.20 prosent.

Prisene på svinekjøtt og ferske grønnsaker, som fersk chili, løk og bønner har steget med 12,74 prosent på grunn av det ekstremt varme været og tørkekrisen. som sannsynligvis vil være mer alvorlig enn i fjor og forårsake ødeleggelser og redusert høst av grønnsaker.

Prisene på andre produkter, har økt med 0,67 prosent på grunn av energiprisene, som har steget i to påfølgende måneder i tråd med energiprisene i verdensmarkedet. Husleie og kollektivtrafikkprisene har også økt med 1,9 prosent.

Prisene på 84 produkter er fortsatt stabile og prisene på 95 produkter som tangeriner, rambutaner, hvitløk og hvite reker er noe redusert.

(we) Kilde: NNT


RSS Feed 
Stacks Image 191