Stacks Image 186

3000 baht i dusør for å rapportere om ulovlig motorsykkelkjøringEn kan fra neste måned få 3000 baht i dusør for å rapportere om ulovlig motorsykkelkjøring i Thailand, som feks gateløp. Men å gi falsk informasjon kan føre til en kraftig bot eller i ytterste konsekvens fengsel.


Rapportering kan skje med videoopptak, telefonhenvendelser til 191 eller 1599-numrene eller ved å legge igjen informasjon på politiets Facebook-side.

Hvis rapporteringen er vellykket og fører til straffeforfølgelser, kan informanten få 3000 baht. Pengene kommer fra et spesielt "etterforskningsfond".

Blir en tatt for falsk informasjon kan det gi en bot på 10.000 baht eller i ytterste konsekvens fengslet i en måned.

(we) Les mer på DailyNews/Thaivisa