Stacks Image 352

Levekostnadssubsider i Thailand forlenget med 3 månederRegjeringen utvider levekostnader og energisubsidier med tre måneder. Statsministeren sier at tiltakene er rettet mot å hjelpe mennesker og bedrifter med å takle energipriskrisen som sannsynligvis vil vedvare.

– Regjeringen godkjente de umiddelbare tiltakene som består av nye tiltak og forlengelse av de gamle tiltakene som skulle utløpe i slutten av juni. De inkluderer prisen på komprimert naturgass som er begrenset til 15,59 baht per kilo og den kontrollerte utsalgsprisen på flytende petroleumsgass til 408 baht per 15 kg-sylinder i tre måneder fra juli til september, sa statsministeren ifølge Thailand News Agancy (TNA).

– Dessuten vil det være rabatter på husholdingsgass for lavinntektstakere gjennom statlige velferdskort og 50 % tilskudd for den delen av den lokale dieselprisen som overstiger 35 baht per liter i tre måneder til. I tillegg vil marginen på diesel kontinuerlig begrenses til 1,40 baht per liter, sier Prayut.

– Regjeringen har bedt oljeraffinerier om å bidra til Oljedrivstofffondet med deler av overskuddet fra raffineriet for å avlaste folks byrder med bensin- og dieselutgifter i tre måneder fra juli til september, sa han.

De ble også enige om å be om samarbeid fra raffinerier og gassseparasjonsanlegg for å bidra med noe overskudd til landets tomme oljefond i tre måneder.

Når det gjelder skattetiltak vil bedrifter også få tilbud om skattefradrag på utgifter knyttet til å holde seminarer og utstillinger i landet mellom juli og desember for å få fart på økonomien.

(jh) Kilde: TNA/Mcot

Slik ser du norsk TV i Thailand!