Slik ser du norsk TV i Thailand

Stacks Image 186

Kan bli strid om Thailands formannskapsperiode i ASEANNeste år er det Thailands tur til å overta formannskapet i ASEAN, etter Singapore som nå har det. Nå stilles det spørsmål om dette kan skje, så lenge Thailand i realiteten styres av en junta, fortsatt over 4 år etter kuppet.

Enkelte krever at Thailand først må gjennomføre et demokratisk valg, og med de mange utsettelser som har vært på det, hersker det fortsatt en viss usikkerhet om det blir valg våren 2019 slik som statsminister og juntaleder Prauth har lovet.

Prayut har kommentert spørsmålet, etter at det ble kommentert i en engelskspråklig avis i Singapore, og ber om at thaiene forholder seg rolig til dette, og ikke bruker det til å skape politiske konflikter.

(we) Les mer på TheNation


RSS Feed