Stacks Image 782

Slik ser du norsk TV i Thailand

Vil slå hardt ned på ulovlig smugling svinekjøttStatsminister Srettha Thavisin har beordret relevante instanser til å få slutt på den ulovlige importen av frossent svinekjøtt, med hovedvekt på de store aktørene og de som finansierer den ulovlige driften, og understreker at det ikke er mulig å løse problemet ved å slå ned på mindre aktører.

Under landbruksdepartementet er avdelingene for fiskeri, husdyrutvikling og landbruk direkte ansvarlige for å stanse den ulovlige importen av svinekjøtt, og de har blitt kritisert for ikke å være tøffe nok, noe som har ført til omfattende smugling av svinekjøtt, særlig tidligere i år, da prisen på lokalt svinekjøtt steg kraftig.

Statsministeren har uttrykt bekymring for at de store, ulovlige importørene kan komme til å skjule verdiene sine for å unngå å bli beslaglagt, hvis myndighetene ikke tar rettslige skritt mot dem raskt nok.

Han sa også at han vil rådføre seg med visefinansminister Julapun Amornvivat om tiltak for å hjelpe små og mellomstore svinebønder, som for tiden har så høye produksjonskostnader at flere av dem har lagt ned driften. Tiltakene vil innebære økonomisk støtte fra Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives.

Ifølge Department of the Special Investigation har tollmyndighetene nylig beslaglagt 161 containere med ulovlig importert svinekjøtt i havnen i Laem Chabang i Chon Buri, og det er tatt ut tiltale mot seks ledere i fem selskaper som skal ha vært involvert i smuglingen.

DSI er nå i ferd med å ta ut tiltale mot tre andre rederier som skal ha blitt hyret inn av en gruppe finansfolk for å importere frossent svinekjøtt på ulovlig vis.

Kilde: Thai PBS
RSS