Slik ser du norsk TV i Thailand

Stacks Image 186

Thailand sliter med å endre antidopingloven for å samsvare med WADAThailand legger vekt på å utrydde dopingmidler ved internasjonale idrettskonkurranser, og jobber med å utstede lover som tilsvarer Verdens antidopingbyrås internasjonale standard.

World Anti-Doping Agency (WADA) slo i forrige uke fast at Thailand, Indonesia og Nord-Korea ikke tilfredsstiller dere krav, noe som faktisk fører til at landene ikke er kvalifiserte til å være vertskap for mesterskap på regionalt, kontinentalt eller verdensnivå.

Sports Authority of Thailand (SAT) guvernør Gongsak Yodmani forklarte at Thailand har jobbet for å oppnå samsvar med WADA-kravene. SAT har arbeidet med å implementere revisjonsprogrammer på Doping Control Agency of Thailand (DCAT) etter forslag fra WADA, en prosess som fortsatt er under evaluering av sistnevnte og som forventes å være fullført 17. november. WADA har allerede gitt sin tilslutning til DCATs forskrifter for å bekjempe doping.

Det skal være gjort en innsats for å håndtere et tredje problem, WADAs oppdagelse av ikke-kompatible seksjoner i Thailands antidopinglov. Regjeringen godkjente endring av antidopingloven i 2012 og har bedt om å få lagt fram det reviderte lovforslaget innen 3-4 måneder, slik at godkjenning kan gjøres og vertskap for internasjonale konkurranser kan fortsette.

(we) Kilde: NNT