BANGKOK akkurat nå
PHUKET akkurat nå
CHIANG MAI akkurat nå
Stacks Image 186

Thailands dødsveier: Mål kunngjort for reduksjon i antall dødsfallDet avsløres nå hva de thailandske myndigheter sikter mot i et forsøk på å redusere de forferdelige dødstallene på veiene, kjent som noe av det mest dødelige på jorden.

Et møte er avholdt, med aktører og myndigheter i regi av trafikksikkerhetsoperasjonssenteret, hvor en så på måter å forbedre trafikksikkerheten på under den kommende Songkran-festivalen i april. Innenrikminister Nippon sier at alle må trekke i samme retning for "i fellesskap vurdere og finne måter å forbedre effektiviteten for å redusere ulykker".

Det ble ble kunngjort noen spennende mål for å begrense blodbadet på veiene, med dagens over 20.000 og kanskje så høyt som 24.000 til 26.000 dødsfall årlig. Hva midlene er sier Thainytts nyhetskilde, 77kaoded. ingen ting om.

Det ble lagt frem en plan for reduksjon av ulykker fra 2022 til 2027, med hadde følgende mål: Å redusere antalet drepte til 22,68 per 100.000 i befolkningen innen 2022 og til 12 per 100.000 innen 2027. Med dagens folketall betyr det i 2022 15.876 døde - eller 43 trafikkdrepte (på stedet) hvert døgn, og 1,8 omkomne hver time på Thailands blodveier. Motorsykler er invlvert i omkring 80 prosent av dødsulykkene.

(we) Kilde: 77kaoded