Stacks Image 357

Katolske nonner deler ut måltider til fattige i Thailands største slumDe fleste innbyggerne som sliter i Khlong Toei er landsbyboere som migrerte til Bangkok for en ny start i livet.

En gruppe katolske nonner i Thailand har lansert et ernæringsprogram i landets største slum i hovedstaden Bangkok for å hjelpe hundrevis av fattige mennesker for en symbolske 1 baht.

Nonnene fra Congregation of the Sacred Heart of Jesus startet prosjektet «One Hand Meal for One Baht» i slummen i Bangkoks Khlong Toei-distrikt.

Sacred Heart Sister Orapin sier at initiativet er et svar på pave Frans’ oppfordring om å nå ut til de fattige på samfunnets grenser.

– Oppfordringen ber oss komme til unnsetning. Vi trenger ikke gå for langt for å møte de fattige fordi skolen vår ligger bare noen kvartaler unna det største slumområdet i Bangkok, sier søster Orapin.

Nonnene gir hver måned mat til rundt 200 i slumområdet for bare én baht per måltid, noe som gjør det praktisk talt gratis for innbyggerne.

Søster Orapin sier at betalingen er ren symbolsk for å få folk til å føle at de er en del av et prosjekt og ikke passive mottakere av veldedighet.

– Vi kan vise empati og gi litt lettelse når de sliter med mat hver dag

Prosjektet, kalt ‘livets dialog’» har som mål å hjelpe de fattige, forstå deres problemer og åpne en kanal for interreligiøs dialog blant folket.

Congregation of the Sacred Heart of Jesus nonnene, er basert i Bangkok, og er velkjente i Thailand for å drive noen av de største og best rangerte skolene i landet.

Nonnene sier at de har besøkt familier som en del av lokalsamfunnets oppsøkende program og observert problemene de står overfor.

Matutdelings-programmet i slummen er ideen til kongregasjonens overordnede som bestemte seg for å slå seg sammen med Xaverianske misjonærprester som har et samfunn i Khlong Toei.

– Vi kan ikke løse alle problemene deres fordi vi har andre forpliktelser, men vi kan vise empati og tilby litt lettelse når de sliter med mat hver dag, sier søster Orapin.

Hun la merke til pandemien og nedstengningene skapte kaos for innbyggerne, noe som gjorde overlevelse til en utfordring. Noen av beboerne møtte vold, narkotikamisbruk og noen ganger ekstrem fattigdom.

De fleste av menneskene som bor i Khlong Toei er fra landsbyer som flyttet til byen for en ny start i lovet og håp om bedring.

Mange av de vendte tilbake til hjemstedene sine og gjenopptok jordbruket, men de som ikke kunne forlate ble sittende fast i slummen.

Slumområdet Khlong Toei nær Bangkok havn er der mange av byens fattige befinner seg.

Området har rundt 100.000 innbyggere på et område på omtrent 1,5 kvadratkilometer som er relativt lavtliggende, og utsatt for flom under monsuner.

Den asiatiske utviklingsbanken estimerte at rundt 6,8 prosent av Thailands befolkning levde under den nasjonale fattigdomsgrensen i 2020.

Arbeidsledigheten økte til 1,4 prosent i 2021 fra 0,7 prosent i 2019, ifølge data fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen i juni 2022.

Fra 2019 hadde Thailand rundt 388 000 katolikker, som utgjør omtrent en halv prosent av den anslåtte befolkningen på 69 millioner i den buddhistiske majoritetsnasjonen. Den katolske kirken i Thailand har to erkebispedømmer, ni bispedømmer og 502 prestegjeld.

(pf) Kilde: UCANews

Slik ser du norsk TV i Thailand!