Stacks Image 352

Thailandske myndigheter etablerer et eget vanndepartement



Regjeringen er i ferd med å etablere et nytt departement som hovedsakelig skal håndtere landets vannproblemer for samhold og effektivitet, sier visestatsminister Prawit Wongsuwani dag, torsdag.

Han sier at forvaltning av vannressurser involverer minst 38 statlige etater og flere lover, men mange av problemene er fortsatt uløst.

– Regjeringen trenger virkelig å oppgradere vannforvaltningen, og dette krever etablering av et nytt departement for å takle vannrelaterte kriser og sikkerhetsspørsmål i nær fremtid, sier Prawit ifølge The Nation.

Under et nettmøte med relevante etater torsdag ga visepremieren Office of the National Water Resources (ONWR), Thailand Development Research Institute (TDRI) og andre etater i oppdrag å utarbeide et lovforslag om å danne det nye departementet innen 30 dager.

Etatene fikk også i oppdrag å utarbeide en plan for å forbedre den nåværende mekanismen for forvaltning av landets vannressurser og ta opp de strukturelle spørsmålene som involverer lov og budsjett.

Prawit ledet videokonferansen til den nasjonale komiteen for politikk for vannressursforvaltning, med representanter fra ONWR, TDRI og andre relevante etater.

En studie utarbeidet av ONWR og TDRI konkluderte med at Thailand vil ha høy etterspørsel etter vann i fremtiden mens forsyningene er begrenset og i stor grad avhenger av værforholdene.

Det ble funnet at landets vannforvaltning manglet enhet og systematisk integrasjon når det gjelder myndighet, prosjektplanlegging og budsjett, siden det er for mange (u)ansvarlige etater.

Deltakerne på møtet ble prinsipielt enige om å styrke ONWR og oppgradere de til å bli et departement i fremtiden for en utvidet rolle som dekker både tilbud og etterspørsel.

(jh) Kilde: The Nation







Slik ser du norsk TV i Thailand!