Politiet forbyr markering av 1932-revoltenPolitiet forbyr markering av revolten i 1932 som gjorde slutt på Thailand som et absolutt monarki. Vanligvis har det hvert år vært et mindre markering på Royal Plaza hvor det også var en plakett til minne om dette støpt ned på plassen. 

Denne plaketten ble forøvrig for en tid siden i det stille fjernet og erstattet av en som priser monarkiet. Så langt er det ikke offentlig kjent hvem som sto bak dette byttet. Plassen vil være spesielt overvåket på minnedagen den 24. juni, men joggere vil ha adgang sies det. Det vil heller ikke bli forbudt at det på universiteter avvikles akademiske diskusjoner omkring temaet. (we)  Les mer på Khaosod
Se eldre artikler...