Stacks Image 352

Tusenvis av GrabBike-taxier må parkereHundretusenvis av vanlige passasjerer på GrabBike må lete etter alternativ transport etter at de uregistrerte MC-ltaxiene er beordret tatt ut av drift i midten av juli etter ordre fra Department of Land Transport (DLT). 

Og titusenvis av Grab Bike-sjåfører vil stå uten jobb.

Grab Thailand varslet nylig sine sjåfører om at det er pålagt å nekte sjåfører som bruker motorsykler som ikke er registrert for offentlig transport innen 30 dager. Siste frist er 15 juli

Worachat Luxkanalode, administrerende direktør i Grab Thailand, sier at dette ville påvirke titusenvis av sjåfører, som ville miste levebrødet, skriver Bangkok Post.

– Grab er forpliktet til å følge DLT-kravet om at GrabBike-sjåfører må ha førerkort for offentlig transport og at motorsyklene deres skal være registrert for offentlig transport, sier han.

Sjåførene er også pålagt å yte service bare i området der de er registrert hos DLT, med priser til samme pris som gjelder for MC—taxier, i henhold til DLT-bestemmelsen.

Worachat sier at dersom statlige etater ikke klarer å yte assistanse til titusenvis av GrabBike-sjåfører i Bangkok og omkringliggende provinser, vil disse sjåførene bli stående uten inntekter til å brødfø familiene sine.

– Dette vil igjen påvirke hundretusenvis av vanlige passasjerer, som da vil få et begrenset transporttilbud, sier han.

Worachat sier at Grab igjen vil møte DLT denne uken og be den vurdere måter å lindre påvirkningen og tidsrammen.

– Selskapet er klar til å hjelpe sjåførene fullt ut, sier Worachat.

Ifølge varslingsbrevet fra Grab som er sendt til sjåførene, har selskapet de siste månedene gjort alt for å prøve å løse problemet med DLT og lette virkningen på sjåfører og passasjerer, men det er fortsatt ingen klar løsning fra DLT.

En nettbasert underskriftskampanje har blitt lansert på change.org i motsetning til flyttingen. 

(jh) Kilde: Bangkok Post • Foto: KhaoSod 

Slik ser du norsk TV i Thailand!