Private sykehus somler med rapportering av medisinprisenePrivate sykehus i Thailand har blitt kraftig kritisert for sine svært høye priser på medisiner. De ble bedt om innen 12. juli i år om å levere prisoversikter til myndighetene. Det gjelder også medisinske tjenester. Nå har 353 private sykehus fått utsatt fristen til den 31. juli. Bare 20 har levert så langt.

I mellomtiden har myndighetene fastsatt maksimumspriser priser på 54 ulike produkter og tjenester, noe som bare utgjør et par prosenet av den totale antall medikamenter.

(we) Les mer på BangkokPost
RSS Feed