Stacks Image 782

Slik ser du norsk TV i Thailand

Betydelig økning i pensjonisttilleggI takt med at antallet eldre øker raskt, advarer NESDC (National Economic and Social Development Council) regjeringen om at de må forberede seg på økende utgifter til eldreomsorg.

Prognoser basert på nåværende befolkningsdata indikerer at myndighetene vil måtte betale opptil 122,81 milliarder baht i stønad til eldre i 2027.

Dette er en betydelig økning i kostnadene, som har steget jevnt og trutt gjennom årene, fra 76,29 milliarder baht i 2020, 84,14 milliarder i 2021, 86,82 milliarder i 2022 og 90,2 milliarder i 2023, og som forventes å øke til 110,1 milliarder i 2024, 114,27 milliarder i 2025 og 118,52 milliarder i 2026.

Tallene viser at regjeringen i løpet av de fire årene fra 2020 til 2023 i gjennomsnitt betalte 170,087 milliarder baht i året til sosial velferd. Av dette gikk 84,36 milliarder baht til ytelser til eldre, 49,7 milliarder baht til statlige velferdskort for underprivilegerte, 19,41 milliarder baht til ytelser til funksjonshemmede og 16,6 milliarder baht til barnebidrag.

Ifølge NESDCs beregninger vil de totale utbetalingene til eldre i løpet av de fire årene fra 2024 til 2027 i gjennomsnitt beløpe seg til 116,42 milliarder, noe som tilsvarer en økning på 38 % i forhold til den foregående fireårsperioden. NESDC legger til at det gjennomsnittlige beløpet for eldreomsorgspenger vil utgjøre 1 % av BNP.

Ifølge NESDC vil de økende utgiftene til eldretillegg utgjøre en enorm belastning for økonomien, og det vil kreves mye arbeid for å øke statens inntekter for å kompensere for utgiftene.

Kilde: The Nation
RSS