Slik ser du norsk TV i Thailand

Stacks Image 186

Thailand forbyr import av plastavfall fra neste år?Thailands departement for naturressurser og miljø foreslår at regjeringen vedtar totalt forbud mot import av plastavfall til Thailand, fra 2020.

Thailand vil øke resirkuleringen av lokalt generert plastavfall med så mye som 100% innen ti år.

For tiden genereres det årlig om lag to millioner tonn plastavfall i Thailand, men bare 500.000 tonn blir resirkulert. I mellomtiden blir plastavfall importert for bruk i produksjon av plastprodukter, for å redusere kostnader.

(we) Kilde: ThaiPBS

RSS Feed