Thailand rammes også av USAs nye ståltoll


Thailands årlige eksport av stålvarer beløper seg til 25 milliarder baht. Med virkning fra 23. mars har President Trump innført importtall på stål, og dette vil på sikt også ramme Thailand.

Handelsdepartementet drøfter nå med stålindustrien ulike tiltak som kan bidra til at industrien «overlever» virkningen av den nye tollavgiften. På kort sikt, noen måneder, vil det ikke skje de store endringer.

(we) Kilde: ThaiPBS
Toppsaken fra Thailands Tidende akkurat nå:

RSS Feed