Slik ser du norsk TV i Thailand

Stacks Image 186

Forsvinner kommentarfeltet?

Thainytt benytter Disqus som leverandør av vår kommentarfelt-funksjon. Dette har vært en gratistjeneste for Thainytt, men denne vil opphøre om kort tid, slik vi kjenner den.

Disqus vil snart kreve betaling for at vi benytter tjenesten uten reklame. Siden Thainytts inntekter er ytterst beskjedne vil et reklamefritt kommentarfelt fra Disqus ikke bli videreført.

Dersom Thainytt skal fortsett med kommentarfeltet fra Disqus vil vi måtte akseptere at Disqus plasser en annonse i tilknytning til dette. Hva mener du? Bruk kommentarfeltet.

Mange andre medier implementerer kommentarfelt fra Facebook i sin tjeneste. Dette er ikke ønskelig for Thainytts del, siden vi mener at det skal være mulig å være helt  anonym derfor en ønsker det.
RSS Feed