BANGKOK akkurat nå
PHUKET akkurat nå
CHIANG MAI akkurat nå
Stacks Image 745

Thailand med liten økning i CO2-utslipp etter pandemienThailand slapp ut 247,7 millioner tonn karbondioksid (CO2) i fjor, en økning på 1,5 prosent fra år til år etter at landets økonomi bedret seg etter pandemien, sier landets myndigheter søndag.

Den svake økningen i karbondioksidutslipp ble forårsaket av økt etterspørsel etter energi på grunn av oppgangen i tjeneste- og reiselivssektorene utløst av opphevelsen av restriksjonene.

Transportsektoren slapp ut 79,6 millioner tonn CO2 i fjor, en økning på 14,9 % fra år til år, mens bedrifter og husholdninger slapp ut 13,7 millioner tonn CO2, opp 8,4 % fra år til år.

Industri og elektrisitetsproduksjon slapp ut 66,5 millioner og 87,9 millioner tonn CO2, en nedgang på henholdsvis 6,7 % og 3,2 % fra år til år.

42 % av CO2 tilskrives sluppe fra fyringsolje, etterfulgt av naturgass (30 %) og kull (28 %).

– CO2-utslippene fra fyringsolje økte med 14,2 % fra år til år, men CO2-utslipp fra naturgass og kull falt med henholdsvis 9,0 % og 3,1 % fra år til år, heter det fra myndighetshold.

Thailand slipper ut mindre CO2 enn andre land angivelig siden de fremmer bruken av fornybar energi som en del av et energipolitisk rammeverk som tar sikte på å minimere miljøpåvirkningene.

Forholdet mellom CO2-utslipp og energiforbruk er lavere enn forholdet i både USA og Kina, viser 2020-data fra Det internasjonale energibyrået.

Thailands forhold mellom CO2-utslipp og energiforbruk var 2,03 tusen tonn per 1 kilotonn oljeekvivalenter det året, sammenlignet med 2,11 tusen tonn og 2,90 tusen tonn per 1 kilotonn oljeekvivalenter i henholdsvis USA og Kina.

Thailand sikter på å nå målet om karbonnøytralitet innen 2050 og netto nullutslipp innen 2065.

Kilde: The Nation
RSS 


Slik ser du norsk TV i Thailand