Stacks Image 186

Regjeringen forelegges en stimulipakke på 370 milliarder bahtMed en stimulipakke på 370 milliarder baht tar Thailands regjering sikte på å oppnå en økonomisk vekst på 3 prosent i andre halvår i år. Å injisere 370 milliarder baht i økonomien vil øke innenlandske utgifter, forbruk og investeringer. Pakken blir delt opp i to kategorier: 100 milliarder øremerket til direkte statlige utgifter, mens 270 milliarder vil komme i form av lån fra statlige styrte banker.


For å øke innenlandske forbruk planlegger regjeringen å innføre en ny runde med velferdsgoder i august og september for de statlige velferdskortinnehaverne. Opp til 20 milliarder er satt av til denne ordningen.

Bl.a. 500 baht til alle velferdskortinnehavere i to måneder på rad. Målet med dette er å redusere levekostnadene og stimulere landets grasrotøkonomi. Det totale budsjettet for dette tiltaket ligger på 14,6 milliarder og vil nå rundt 14,6 millioner mennesker.

Et annet er målrettet mot personer over 60 år, som vil få en ekstra 500 bhat i to måneder på rad. Rundt 5 millioner mennesker vil dra nytte av dette.

Til slutt vil velferdskortinnehavere som hjelper med å oppdra barn mellom 0 og 6 år få 300 baht i to måneder på rad. Dette tiltaket vil komme cirka 800 000 mennesker til gode og vil kreve et budsjett på 500 millioner.

Etter at disse ekstra tiltakene er fullført, vil velferdskortinnehavere gå tilbake til å motta det vanlige 200- til 300-tilskuddet til levekostnader, Bt500 for eldre og Bt300 for barnepass fra og med oktober.

I et forsøk på å gi støtte til bønder som er berørt av tørken, vil renter på lån fra Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives bli redusert og tilbakebetalingstiden forlenget fra august og utover.

Lån med lav rente vil også bli gitt til små og mellomstore bedrifter (SMB) og nye tiltak vil bli iverksatt for å fremme turisme i landet fra og med oktober.

(we) Kilde og illustrasjon: TheNation