Stacks Image 71
Stacks Image 73


Thaiene mer jobboptimistiske enn mange andre asiaterOm enn bare middels tilfredse med jobb og jobbmuligheter rr thaiene mer tilfredse en arbeiderne i andre Asiatiske land. I en jobbindeks skåret thaiene 5,74 i en skala på 11. 

Med det liggende bak Filippinene (6,25) og Indonesia (6,16), men foran Hong Kong, Vietnam, Malaysia og Singapore. (we)
Les mer på : http://www.nationmultimedia.com/news/breakingnews/30306425


RSS Feed