Stacks Image 352

Utenlandske skuespillere fritas for inntektsskatt i ThailandThailands regjering har besluttet å avstå fra å kreve personlig inntektsskatt fra utenlandske skuespillere når de jobber med filmer som spilles inn i landet. Dette skal gjelde i løpet av de kommende fem årene, og et nytt forsøk på å tiltrekke utenlandske filmcrew til landet. Dermed slipper skuespillerene å bli dobbeltbeskattet.

Thailand dro i gjennomsnitt inn 3,5 milliarder baht i året fra utenlandske filmteam fra 2017 til 2021, og inntektene økte til 5 milliarder baht i fjor.

Insentiver gitt til utenlandske filmteam er kontantrabatter på 15-20 % av utgiftene som påløper i Thailand, med grenser på 75 millioner baht, sa Ratchada Thanadirek, regjerings talsperson og la til at skuespillere imidlertid har blitt pålagt å betale personlig inntektsskatt mens de jobbet i Thailand , til tross for at de må betale personlig inntektsskatt også i hjemlandet.

– Denne dobbeltbeskatningen kan hindre de fra å filme i Thailand.

Med fritaket for inntektsskatt forventer Thailand å oppnå et gjennomsnitt på 3,5 milliarder baht i inntekter per år fra utenlandske filmteam i løpet av de neste fem årene, totalt 17,5 milliarder baht, mens inntektsbeløpet som går tapt gjennom skattefritaket for samme periode vil være ca 71,75 millioner baht.

(we) Kilde: Thai PBS

Slik ser du norsk TV i Thailand!