Stacks Image 186

Måneder med gravearbeid på Pattayas Walking StreetNå er arbeidet satt i gang på Pattayas Walking Street med å installere større dreneringsrør samt å legge el-, tele-og kommunikasjonskabler under jorda.

Arbeidet er beregnet til å ta omtrent tre måneder, og virksomhetene langs gata vil bli sterkt berørt, men myndighetene håper folk vil forstå at dette er nødvendig og at de kortsiktige forstyrrelsene vil være bedre i det lange løp.

(we) Kilde PattayaOne

RSS Feed