OBS: Les vår personvernerklæring


Norskfødte med innvandrerforeldre har høyere inntekter enn sine foreldreInnvandrerhusholdninger har lavere inntekter enn hele befolkningen sett under ett, men det er store variasjoner i inntektsnivået ut fra landbakgrunn, innvandringsgrunn og botid.


Ser vi på enkeltland i Afrika, Asia etc. er det noen land som skiller seg ut. Innvandrere fra Thailand og Filippinene bor i husholdninger med relativt høye husholdningsinntekter, til tross for at de tjener relativt lite selv. Inntekt etter skatt per forbruksenhet er relatert til hele husholdningens inntektsnivå, og thailendere og filippinere bor ofte sammen med personer uten innvandrerbakgrunn.

(pf) Kilde og tabell: SSB

Se eldre artikler...