Stacks Image 186

Thailand tillater ikke assistert selvmord, men tillatt å ta skritt for å avslutte sitt livThailandsk lov tillater ikke assistert selvmord, men i National Health Act er det mulig for at en person kan avgi en skriftlig erklæring som kan gjøre slutt på livet «naturlig og fredelig».


Det skal være svært lite sannsynlig at Thailand vil introdusere legitimert assistert selvmord. En person kan gi en "living will in writing" for å nekte gjenoppliving eller medisinske behandlinger som bare ville forlenge vedkommendes uhelbredelige tilstand i livet. 

Slike handlinger vil ende opp med at en person som lider av alvorlig sykdom ikke får livsforlengende behandling. Alle relevante parter, inkludert slektninger og legen, må godkjenne dette. Bare noen få mennesker har til nå brukt den retten.

(we) Les mer på TheNationRSS Feed 
Stacks Image 191