Stacks Image 186

Regjeringen godkjenner planen om å lokke velstående globale borgere til landetDen thailandske regjeringen godkjente tirsdag tiltak for å tiltrekke seg velstående, rike utenlandske borgere med lengre visum og skattefordeler.

Regjeringens talsmann Thanakorn Wangboonkongchana sier at Thailand har satt seg et mål om å tiltrekke seg én million av de rie, velstående utlendingene i løpet av de neste fem årene, med en forventning om at deres utgifter og investeringer i løpet av en femårsperiode vil tilføre én billion baht til landets økonomi, herav omkring 800 milliarder baht i utenlandske investeringer og 270 milliarder baht i skatter.

Han sier også atutenlandske eksperter, vil bli tiltrukket av dette tiltaket og at disse vil bidra til å styrke det private næringslivet, som regjeringen har som mål å fremme. Det være seg industri, tjenestyting, infrastruktur og logistikk, i tråd med den 20-årige nasjonale strategiske planen.

De fire gruppene regjeringen ønsker å lokke til Thailand er utlending med høy inntekt, utenlandske velstående pensjonister, eksperter på ulike felt og de som ønsker å bruke Thailand som base for arbeid.

For å tiltrekke seg disse potensielle personene, vil det bli utstedt et nytt visum for lengre opphold eller smartvisum, der de vil bli gitt noen privilegier, for eksempel å droppe 90 dagers rapporteringen.

Thanakorn sier at lover og forskrifter om grunneierskap også vil bli endret for å tiltrekke utenlandske investorer, og la til at andre insentiver som skattefritak og la utlendinger som ønsker å bruke Thailand som arbeidsplass kan jobbe for sine utenlandske arbeidsgivere eller i Thailand.

– Kravet om at fire thailandske statsborgere må ansettes for hver utlending som ansettes, vil også bli opphevet, sier han.

Styret for investeringer, innenriks- og arbeidsdepartementene, Royal Thai Police, Finansdepartementet og National Economic and Social Development Council (NESDC) har fått i oppdrag fra regjeringen å utvikle en detaljert plan for gjennomføringen av denne ambisiøse ordningen.

NESDC har også fått i oppgave å vurdere denne ordningen hvert femte år, med alle insentiver, og vurdere å utvide eventuelle insentiver som de synes passer.

(pf) Kilde: Bangkok Post / Thai PBS