Stacks Image 186

Berusede, fartsgale og eldre sjåfører skal overvåkes for å redusere trafikkulykkerRoyal Thai Police har som mål å redusere trafikkulykker året rundt. Spesielt vil de overvåke risikosjåfører, som eldre, berusede og fartsgale og det i særlig grad i høytids- og ferieperioder.


En visepolitisjef kunngjorde på et seminar i går, onsdag, at ulykkesregistrene fra den siste nyttårsfeiringa var blitt gransket for å identifisere hvilke forebyggende tiltak som hadde vært mest vellykkede.
Det er så utarbeidet en handlingsplan som viser tiltakene.

- For å redusere ulykker under Songkran-festivalen og gjennom året inkluderer handlingsplanen en kampanje for å oppmuntre motorsyklister til å bruke hjelmer og en liste til landsbyene over sjåfører som er en ulykkesrisiko.

- Vi vil koordinere med de aktuelle gruppene for å holde opplæringskurs for landsbyoverhoder og distriktssjefer om å innføre veidisiplin blant innbyggerne, og vi vil ha patruljeteam som overvåker trafikkforholdene og førerens alkoholnivå gjennom hele året, heter det fra politiet.

En strengere håndhevelse trafikkovertredelser skal sikre en «bærekraftig» reduksjon av ulykker.

(we) Kilde TheNationRSS Feed