Stacks Image 186

Riseksporten forventes å falle til laveste nivå på syv år



Thailands riseksport i 2020 forventes å falle til sitt laveste på syv år, sies det fra landets riseksportører. Den sterke thailandske valutaen baht svekker konkurranseevnen i forhold til andre land, som Vietnam og India.



Fram til 2015 hadde Thailand i mange år vært verdens største eksportør, men er senere utkonkurert av både India og Vietnam.

Nå i 2020 forventes eksporten å falle til 7,5 millioner tonn, og det er det laveste volumet siden2013 med 6,6 millioner tonn.

- Vi er optimistiske når vår prognose er 7,5 millioner tonn, sier visespresidenten for eksportørforeningen. - Dette året ser dårligere ut enn det siste på grunn av enda tydeligere prisforskjeller.

(we) Les mer på Reuters



RSS Feed