Slik ser du norsk TV i Thailand

Sjekk grensestatus. Hvilke land er åpne for turister?

Stacks Image 186

Bankene skal få felles regler for beregning av serviceavgifterBank of Thailand vil i tredje kvartal i år vil utarbeide retningslinjer for beregning av serviceavgiftene til alle finansinstitusjoner for å sikre likeverdige og rimelige tilbud.

Retningslinjene vil gjelde for alle typer gebyrer og alle typer kunder, fra store bedriftskunder til enkeltkunder.

Summen av serviceavgiftene til forretningsbankene utgjorde i siste kvartal 2010, 191 milliarder baht.

(we) Kilde TheNationRSS Feed