Slik ser du norsk TV i Thailand

Sjekk grensestatus. Hvilke land er åpne for turister?

Stacks Image 186

Nye tigerobservasjoner i Thailand vekker bevaringshåpViltkameraer i en skog i det vestlige Thailand har fanget opp tigre i dette området for første gang på fire år, noe som skaper håp om at innsatsen for å bevare arten bærer frukter.


Videoen og bildene viser tre tigerhanner som streiferer om natten, også på et tidspunkt en som kikker direkte i et av kameraene.

Det er anslått å være rundt 160 indokinesiske tigre igjen i naturen i Thailand. De finnes også i Myanmar, Laos, Vietnam, Kambodsja og sørvest i Kina, og ifølge World Wildlife Fund kan det totale antallet være bare på rundt 350.

Globalt er det anslått at det bare finnes rundt 3.900 tigre igjen i naturen, inkludert de større bengalske og sibirske tigrene.

Det neste viktige trinnet for bevaringen og utviklingen av bestanden er å prøve å skape trygge forbindelsesveier mellom skogsområder.

En database over Thailands tigerbestand viste at to av tigrene hadde kommet fra den nordlige delen av skogen mot sør, mens den tredje ikke hadde blitt dokumentert før.

Thailand er et kjent knutepunkt for ulovlige dyrelivsprodukter, og tigre er fortsatt trusset av krypskyting.

(we) Kilde: Reuters


RSS Feed