Stacks Image 274
Stacks Image 186

Bare 1500 smittede i Vietnams 95 millioner befolkning - 35 dødeVietnam, med sine 95 millioner innbyggere, har lykkes i arbeidet med pandemien,med strenge karantenebestemmelser, testing, sporing og målinger.


Angivelig med kun1.500 smittede og 35 dødsfall har Vietnam sett sin økonomi overgå mye av Asia det siste året, og er allerede på gjennomsnittlig BNP-vekst på 7,0% de neste fem årene.

Vietnams regjerende kommunistparti samles i neste uke sin 13. kongress som vil bidra til å forme landets globale rolle de neste fem årene og velge nye ledere.

Nøkkelen vil være utfordringen med å balansere forholdet til Kina og USA, som Vietnam har blitt en viktig strategisk partner for, i en verdensøkonomi som er blitt fjernet fra tidligere sikkerhet.

Vietnams årlige vekst i bruttonasjonalprodukt (BNP) var i gjennomsnitt 6,0% de siste fem årene og også positivt i pandemiåret 2020 med 2,9%.

(we) Kilde: Reuters