Stacks Image 186

Thai Airways vil selge og leie ut fly for å redusere underskuddetEtter at selskapet i første halvår hadde et underskudd på 6,43 milliarder baht, trenges det en kraftig snuoperasjon til.Når regner selskapet med en bedring i andre halvår, som følge av bl.a. at nasjonalbankens styringsrente gikk og en en snart går inn en høysesong. Så langt ser det ikke ut til at baht er blitt svakere etter rentenedsettelsen.

Styret vil få seg forelagt et forslag om å selge fire fly og leie ut tre flere til europeiske selskaper. Når det gjelder planen om å kjøpe 38 nye fly til en verdi av 156 milliarder baht, må det vurderes på nytt fordi regjeringen har insistert på at finansiering for kjøpet må komme fra selskapet.

(we) Les mer på TheNation