Slik ser du norsk TV i Thailand

Stacks Image 186

Soningsdømte får jobb i industrisektoren i Samut PrakanBangkoks nabo-provins Samut Prakans sentrale fengsel har siden midten av september gitt 145 fanger mulighet til å jobbe hos utvalgte arbeidsgivere i industrisektoren som en del av initiativet «Samut Prakan Model». 

Programmet tar sikte på å gi fengselsinnsatte en mulighet til å forbedre sine industrielle ferdigheter og øke sjansen for arbeid etter at soningen er ferdig. De som er med i programmet blir elektronisk overvåket, mens arbeisgiverene vil gi losji, lønn og andre fordeler.

To selskaper, Retail Business Solutions Ltd. og Tai Thong Machinery Ltd., i Samut Prakan har sluttet seg til programmet etter avtale med justisdepartementet.

– Departementet håper at flere selskaper vil bli med i programmet i fremtiden, og Samut Prakan-modellen kan utvikles til et større initiativ, sier justisminister Somsak.

– For eksempel undersøker vi muligheten for å etablere en egen avdeling for spesifikt å gi karrieremuligheter til soningsdømte, noe som vil være en måte å redusere fengslenes overbelatning på, samtidig som det gir en ny sjanse til den innsatte og gi industrisektoren tiltrengte faglærte arbeid.

Witthawan Sunthonkhajit, i avdelingen for prøvetid, sier at mer enn 74.000 innsatte er løslatt under avdelingens program. Disse er iført elektroniske armbånd.

– Vi har ikke opplevd noe problem så langt, sier han. – Arbeidsgivere kan være sikre på at de løslatte fangene ikke vil skape problemer for virksomhetene, da de til enhver tid vil bli overvåket via armbåndene. Vi har også satt inn offiserer og frivillige for å holde øye med disse.

(we) Kilde: The Nation