Slik ser du norsk TV i Thailand

Stacks Image 186

Færre dødsulykker under årets songkranDet var færre trafikk- og dødsulykker og skadde i løpet av de såkalte «sju farlige dagene» for årets Songkran enn sist år.Under de «sju farlige dagene», fra 11. april til onsdag, ble det registert 3.338 ulykker, en nedgang på 10% fra i fjor. Det var 386 dødsulykker (ned 7,7%) og ytterligere 3,442 personer skadet (ned 11,7%).

I fire av landets provinser ble det ikke rapportert om dødsulykker.

(pf) Les saken i Bangkok Post
RSS Feed