Stacks Image 186

Båttrafikken på Bangkoks Saen Saeb ble stoppet - rekordhøy vannstandDaglig benytter omlag 60 000 båtene på kanalen Saen Saeb. Et hundretalls båter er i aksjon, fra 07.30 om morgenen til 20.30 på kvelden (19.00 i helgene).

I går, etter et kraftig regnvær, måtte The Family transport Co. stoppe trafikken på grunn av alt for høy vannstand, flere steder var det ikke mulig å passere under bruer. Trafikken kom igang igjen utpå ettermiddagen, da vannstanden hadde gptt noe ned.

(we) Kilde: ThaiPBS