Stacks Image 186

Beskjeden økning av drosjesatsene i Bangkok og omegn

Thailands transportdepartement har godkjent at drosjesatsene i Bangkok og forstedene økes noe i løpet av en måned fra nå. Prisene har stått uendret i flere år. Økningen virker svært beskjeden, men møter negative reaksjoner fra publikum. betydelig for de korteste og lengste distanser

De nye prisene vil være som følger:
  • Grunnraten på start av turen er 35 baht.
Satsene er pr. km for de første 10 km blir 6,50 baht mot tidligere 6,00
  • 7 baht/km opp fra 6,50 for de neste 10 km til 20 km
  • 8 baht/km opp fra 7,50 for kjøring mellom 20 km og 40 km
  • 8,5 baht opp fra 8 formellom 40 og 60 km og ytterligere 0,5 til 1 baht kjøriong utover 60 km.
Dersom en taxi blir fast i et trafikkork og ikke kan kjøre mer enn 6 km i timen, vil prisen øke med 1 til 3 baht for hvert minutt de sitter fast i trafikken.

Tilleggsgebyret for drosjer på Suvarnabhumi internasjonale flyplass økes fra 50 til 70 baht for vanlige drosjer og 90 baht for store drosjer.

Bagasje vil bli belastet med 20 baht per enhet for tre eller flere enheter.

(we) Kilde: ThaiPBS