Opprørere forkledd som soldater drepte fire frivillige i PattaniOpprørere forkledd som militære skjøt og drepte fire frivillige som beskyttet en skole i Pattanis Yarang-distrikt. 

Dette skjedde ved landsbyskolen , og opprørene tok de frivilliges rifler før de raskt forsvant fra stedet, og etterlot seg spikermatter for å sinke eventuelle forfølgere.

Ingen lærere eller elever ble truet eller skadet-

(we) Kilde: TheNation
RSS Feed