Slik ser du norsk TV i Thailand

Stacks Image 186

Flere tusen fanger benådes av kongen i forbindelse med kroningen



Thailands kong Maha Vajiralongkorn har i forbindelse med kroningen benådet flere tusen fanger eller redusert deres fengselsstraff. Dekretet ble gitt den 21. april, men først nå kunngjort i Royal Gazette.


Blant de som benådes er flere av de fremtredende medlemmene av «gulskjortene» (People of Alliance for Democracy) som hadde blitt idømt fengselsstraffer for forhold under deres demonstrasjoner mot regjeringen for en del år siden.

Benådingen omfatter folk som er fengslet for småforbrytelser i stedet for å betale en bot, for personer med medisinske lidelser, kronisk nyresvikt, kreft, hiv/aids eller psykisk lidelse, samt førstegangsfanger med dommer på inntil 3 år og som hadde sonet halvparten av straffen, innsatte som hadde vist "utmerket oppførsel" med mindre enn to år å sone.

(we) Les mer på TheNation


RSS Feed