Stacks Image 357

Tusenvis i Thailand risikerer fengsel ved gjentatt fyllekjøringIfølge avisen Daily News vil ny lovgivning i Thailand føre til at domstolene vil fengsle lovbrytere for gjentagelse av promillekjøring. Før var slagordet «DUI - face arrest and probation», nå er det «DUI - gjør det igjen og gå i fengsel».

Med kjente kampanjer for å øke bevisstheten om det landets blodbad på de thailandske veiene, så det ut til at det under pandemien var færre ulykker, men nå ser det ut til å være tilbake til den dystre normalen.

Tallene for første halvdel av dette året viste 8.624 dødsfall eller 13,22 per 100.000 mennesker. Det er 1.437 i måneden. Motorsyklister utgjorde 82,72 % av de omkomne. Aldersgruppen som er mest berørt av dødsulykker er 15-24 åringer.

Ny lovgivning betyr at et første lovbrudd vil berettige en mulig fengselsstraff på inntil ett år og med en bot på 5.000-20.000 baht. De fleste lovbrytere slipper imidlertid av med prøvetid og bot.

Men fra nå av vil gjengangere risikere to års fengsel og bøter på 50.000-100 000 baht.

I henhold til de nye lovene vil disse tusenvis av gjengangere risikere fengsel "sikkert" fra domstolene, skriver Daily News som la til at i tillegg til fengsel vil du kam miste jobben og fremtiden.

(we) Kilde: Asean Now


Slik ser du norsk TV i Thailand!